Vinter pubkveld 29.des.2023

NO: Vi vil ha vinterpub fredag ​​29. desember 2023 fra kl. 19.00-01.00.

Adam & Jozef vil være dine bartendere! Vi gleder oss til å se deg der kanskje…?

Fra 1945-2000, før vi blir opptatt, vil en av våre to frivillige bartendere (Adam) kort introdusere og vise en 10-minutters film han laget i Betlehem, Palestina, for 15 år siden. Filmen vant 2 priser.

«Carried by the Wind» dokumenterer en musikkopptreden fra toppen av hustak og balkonger,

spiller over den israelske separasjonsmuren som nå deler denne hellige byen. Den bringer profesjonelle og amatørmusikere sammen med barn fra palestinske flyktningleirer på Vestbredden. Musikk, som flyter fritt over barrieren, gjenforener tidligere naboer som nå er adskilt på begge sider.

EN: We will have a winterpub on Friday 29 December, 2023, from 19:00-01:00.

Adam & Jozef will be your bartenders! We look forward to seeing you there maybe…?

From 1945-2000, before we get busy, one of our two volunteer bartenders (Adam) will briefly introduce and show a 10-minute film he made in Bethlehem, Palestine, 15 years ago. The film won 2 awards.

“Carried by the Wind” documents a musical performance from rooftops and balconies, played across the Israeli separation wall that now divides this holy city. It brings professional and amateur musicians together with children from Palestinian refugee camps in the West Bank. Music, flowing freely across the barrier, reunites former neighbours who are now separated on both sides.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top