De nye mastene ankom Gratangen / The New Masts Arrive

Det var en stor dag for Morgans Skip i dag, de nye mastene ankom Gratangen. Vi har en spennende vår foran oss når skulpturen skal gjenoppstå i nye klær.

En stor takk til alle som deltok i dag, til Gratangen kommune for raus økonomisk støtte, til Kurt Simonsen Transport for hjelp med å få mastene hit og ikke minst til vår nye samarbeidspartner Melbye Skandinavia Norge, som har levert komposittmaster.

Livet er en kunst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top