Flagg nesten ferdig / sommer kafé åpner

🇳🇴 Skulpturens nye flagg er nesten ferdig! Med takk til Henriette og Matilda for designene, til Betiel, Vilde og andre for å male dem, og til Delphine & Marius for koordinering.

Husk at vi trenger ditt gamle hampetau for å kle Morgans Skips nye master (se innlegget vårt for detaljer).
Og … Captain’s Cabin Café vil deretter være åpen onsdag 23. juni, 13-1700 og Lørdag 26. juni 13-1700.


🇬🇧 The sculpture’s new flags are almost finished. With thanks to the Henriette and Matilda for their designs, to Betiel, Vilde and others for painting them, and to Delphine & Marius for coordinating!

Remember, we urgently need your old hemp rope to clad Morgans Skip’s new masts (see our post for details).

And… Captain’s Cabin Café will next be open Wednesday 23rd June, 13-1700 until the St Hans Day event begins, as well as Saturday 26 June 13-1700.


Flaggmaleriet og designteamet er Betiel Asefaw (typografi), Henriette Paulsen (fugleflagg), Matilda Allison (treflagg), Martina, og Vilde Bondestad (tilleggsutførelser).
Koordinatorer: Delphine B., Marius V.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top