Høstpalett / Autumnal palette

🇳🇴 Høsten er utvilsomt den vakreste tiden på året å besøke Morgans Skip når veirullene viser sine fantastiske gule og oransje nyanser.
🇬🇧 Autumn is undoubtedly the most beautiful time of year to visit Morgans Skip to catch a superb display of the steamrollers’ yellow & orange hues.

Let Sleeping Giants Lie / Lad sovende kæmper ligge

🇬🇧 Happy autumnal equinox!
We have …errr… “guests” lately — so if you’re planning a visit please do not disturb the giants; else park at the top of the driveway 50m further towards Grøsnes.


🇳🇴 God høstjevndøgn!
Vi har …errr… “gjester” i det siste — så hvis du planlegger et besøk, vennligst ikke forstyrr gigantene; ellers parker på toppen av innkjørselen 50m videre mot Grøsnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top