Historien / History

En magisk historie


Picture

Kunstneren Calle Örnemark og kaptein Astrid Høgmo.

Picture

Foto: Paul Håvard Zylla
Above: Morgan’s Ship Speaks.
Script developed by students from
Gratangsbotn Skole & Montessori
Skole “Morgan”, Norway.

Music & sculpture: Calle Örnemark (1933-2015)
Camera, editing, student workshops: Adam Sébire

This — the first ever Morgan’s Ship Artist Residency project — involved a collaboration with local school students in Gratangen Fjord, northern Norway.

Under Calle Örnemark’s organic sculpture they were asked to imagine:

“What might Morgan’s Ship say if it could speak?”

7’23” • 4K vertical video
Première : 29 June 2019 at Morgans Fest

Skulptur, mobilisering og utvikling

Morgans Skip er verdens største mobile treskulptur, skapt av den verdenskjente svenske multikunstneren Calle Örnemark. Skulpturen kom til Gratangen sommeren 2008, og står på Lille Jamaica ved innseilinga til Gratangen i Sør-Troms.

Skulpturen er Calle Örnemarks fantasi av Fragatten Oxford som Kaptein Henry Morgan seilte i Karibia på 1600- tallet.

Morgans Skip er en gave og en drøm, et symbol på utvikling, læring, bygdemobilisering, kompetanse og vilje, og seiler verden rundt lastet med kreativitet, lek og gode krefter. I kjølvannet bobler utvikling og mobilisering, nye havner og seilingsleder.

Skulpturen er reist av en engasjert befolkning med støtte fra lokale og regionale offentlige og private bedrifter, Gratangen kommune og Troms fylkeskommune.

I kjølvannet av skulpturen er rederiet Morgans Skip AS opprettet med målsetting om å bidra til, skape, og utvikle kultur- og næringsvirksomhet.

Morgans Skip er den svenske multikunstneren Calle Örnemarks fantasi av Henry Morgans fregatt Oxford, som han seilte i Karibia på 1600-tallet.

Her kan du se NRK/ Norsk Attraksjons TV-innslag med fortelling om hvordan skulpturen kom til Gratangen og Lille Jamaica.


Morgans Skip — det første tiåret 2009-2019

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top